Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Vattenkommitté

Föreningen

Föreningen

 

Vattenkommittén har hand om vår dricksvattenanläggning och avloppspumpbrunn i gamla området. Behöver du t.ex. få inkommande vatten avstängt så kontakta någon av nedanståendeVattenkommittén

Dennis Åkesson,   Tel: 0739 94 94 02

Olle Påhlsson, Munkebäcksvägen 8,   Tel: 070 327 02 70

Kent Assarsson,  Polkastigen 6,   Tel: 0418 43 29 31

Pontus Bjarnmark,   Tel: 0418 49 12 69

Jan Nilsson,  Fagottstigen 3,   Tel: 0704 12 55 01

Benny Persson,  Hambostigen 4,   Tel: 0418 43 90 77Om du önskar avstängning av vattnet och det inte är akut, måste du kontakta någon i vattenkommittén i god tid, så att de senast tre dagar innan kan sätta upp lappar på anslagstavlan.

Vattenkommitté

Vattenkommitté