Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

 

Styrelsen


Ordförande:

Martin Nilsson,  Polkastigen 4,   Tel: 0706 48 88 89,   ordforande@munkeback.info


Sekreterare:

Sekreterare:  Marianne  Nilsson, Fagottstigen 3,   Tel: 0734 34 50 37,   sekreterare@munkeback.info


Kassör:

Alan Watti, Trumpetstigen 4,   Tel: 0709 15 85 12,   kassor@munkeback.info


Ledamot:

Anders Bossen,  Svängomstigen 13,   Tel: 0708 38 57 04

Dennis Åkesson,  Klarinettstigen  6,   Tel: 0739 94 94 02


Suppleanter:

Oscar Lundbrant, Svängomstigen 5,   Tel: 0708 80 44 67

Martina Moonen Gawell, Munspelsstigen 1,   Tel: 0702 91 23 08

Mats Jönsson, Munspelsstigen 4, Tel: 0703 78 16 28

Staffan Berggren, Hambostigen 5, Tel: 0766 32 60 34

Stefan Malm,  Polkastigen 2,   Tel: 0733 47 88 42


Valberedning

Hege Jönsson, Munspelsstigen 4,   Tel: 0761 28 25 51

Sara Olsen, Munspelsstigen 10,   Tel: 0767 78 86 86


Vattenkommittén

Dennis Åkesson,   Tel: 0739 94 94 02

Olle Påhlsson, Munkebäcksvägen 8,   Tel: 070 327 02 70

Kent Assarsson,  Polkastigen 6,   Tel: 0418 43 29 31

Pontus Bjarnmark,   Tel: 0418 49 12 69

Jan Nilsson,  Fagottstigen 3,   Tel: 0704 12 55 01

Benny Persson,  Hambostigen 4,   Tel: 0418 43 90 77


Revisor:

Ingrid  Ekelund,  Hambostigen  3,   Tel: 0733 09 16 64

Mikael  Gestrin,  Hambostigen  3,   Tel: 0721 58 70 89


Revisor suppleant:

Magdalena  Gustavsson,  Schottisstigen  3