Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Styrelsen

Föreningen

Föreningen

 

Ordförande:

Martin Nilsson,  Polkastigen 4,   Tel: 0706 48 88 89

ordforande@munkeback.info


Sekreterare:

Marianne  Nilsson, Fagottstigen 3,   Tel: 0734 34 50 37

sekreterare@munkeback.info


Kassör:

Alan Watti, Trumpetstigen 4,   Tel: 0709 15 85 12

kassor@munkeback.info


Ledamot:

Anders Bossen,  Svängomstigen 13,   Tel: 0708 38 57 04

Dennis Åkesson,  Klarinettstigen  6,   Tel: 0739 94 94 02


Suppleanter:

Oscar Lundbrant, Svängomstigen 5,   Tel: 0708 80 44 67

Martina Moonen Gawell, Munspelsstigen 1,   Tel: 0702 91 23 08

Mats Jönsson, Munspelsstigen 4, Tel: 0703 78 16 28

Staffan Berggren, Hambostigen 5, Tel: 0766 32 60 34

Stefan Malm,  Polkastigen 2,   Tel: 0733 47 88 42

Styrelsen

Styrelsen