Välkommen               Föreningen               Området               Bygga och bo               Kontakt

Vatten och avlopp

Området

Området

 

Vår vattenförsörjning är en intressant del av vårt ansvar. I Munkebäck finns en gemensam vattentäkt med pumpstation för husen i det gamla området (från början 74 fastigheter). Hela Munkebäck vilar på en mäktig sandrygg, som ger en naturlig och förstklassig vattenrening. Härifrån får gamla området sitt dricksvatten, utan föroreningar och utan tillsatser av klor och annat. Nya området har kommunalt dricksvatten.


Då vi faktiskt bor ovanpå vårt dricksvatten, vänligen tvätta inte bilen i området, använd ej bekämpningsmedel i trädgården och tänk på att inte förorena marken på annat sätt.


Under torrare perioder på sommarhalvåret, var sparsam med vattenanvändningen för vattnet riskerar att ta slut. Som reserv kan vattennätet inkopplas på kommunens ledning men i så fall måste föreningen höja avgifterna till medlemmarna. Vad gäller avloppet så går det ut i kommunens nät; gamla området betalar enligt en grupptaxa medan nya området betalar enligt kommunens normala taxa.


Vattenkommittén har hand om vår dricksvattenanläggning och avloppspumpbrunn i gamla området. Behöver du t.ex. få inkommande vatten avstängt så kontakta någon av nedanstående


Boris Bengtsson, Hambostigen 6,  0705-42 58 73

Kent Assarsson, Polkastigen 6,  0418-43 29 31

Dan Håkansson, Fagottstigen 9,  0730-45 34 81

Jan Nilsson, Fagottstigen 3,  0418-43 26 67

Benny Persson, Hambostigen 4


Vatten och avlopp

Vatten och avlopp